رزرواسیون آنلاین تور
رزرواسیون آنلاین هتل
رزرو آنلاین پرواز

مهمانسرا دارای ۳۰ باب اتاق که شامل ۸ باب اتاق یکتخته و یک باب سوئیت
دوتخته -و مابقی اتاقها دوتخته هستند می باشد. رستوران مهمانسرا دارای
ظرفیت ۳۰۰نفره می باشد.از مشهورترین اماکن دیدنی کاخ سردار و کلیسای
طاطاووسواقع در شهرستان شمال شهرستان شوط را می توان نام برد. ادامه
مهمانسرا دارای ۳۰ باب اتاق که شامل ۸ باب اتاق یکتخته و یک باب سوئیت
دوتخته -و مابقی اتاقها دوتخته هستند می باشد. رستوران مهمانسرا دارای
ظرفیت ۳۰۰نفره می باشد.از مشهورترین اماکن دیدنی کاخ سردار و کلیسای
طاطاووسواقع در شهرستان شمال شهرستان شوط را می توان نام برد. بستن