رزرواسیون آنلاین تور
رزرواسیون آنلاین هتل
رزرو آنلاین پرواز

مهمانسرا دارای ۱۰باب اتاق و ۳باب سوئیت می باشد که همگی دو تخته می
باشند.رستوران دارای ظرفیت ۱۶۰نفر می باشد.از اماکن دیدنی خوی مناره شمس
تبریزی -مسجدمطلب خان -پل خاتون-پل هوایی(مرز ایرا ن و ترکیه)-امامزاده
بهلول-دروازه سنگی را میتوان نام برد. ادامه
مهمانسرا دارای ۱۰باب اتاق و ۳باب سوئیت می باشد که همگی دو تخته می
باشند.رستوران دارای ظرفیت ۱۶۰نفر می باشد.از اماکن دیدنی خوی مناره شمس
تبریزی -مسجدمطلب خان -پل خاتون-پل هوایی(مرز ایرا ن و ترکیه)-امامزاده
بهلول-دروازه سنگی را میتوان نام برد. بستن